Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Ventilatiesysteemabcd.be Online info & inspiratie over ventilatiesystemen en hun prijzen.
Vergelijk meer dan 300 ventilatie installateurs online!
header image
Ventilatiesysteemabcd.be

Inregelrapport ventilatie systeem C en D

Ventilatiesystemen staan in voor de aanvoer van lucht in droge ruimtes en de afvoer van lucht in natte ruimtes. Vaak maakt men hierbij gebruik van mechanische ventilatie (de zogenaamde systemen B, C en D). De EPB-wetgeving bepaalt de debieten die moeten worden gehaald. Het instellen van die debieten, is wat men verstaat onder de inregeling van ventilatiesystemen. Het is de installateur die deze meting uitvoert en de resultaten daarna overhandigt aan de EPB-verslaggever. In dit artikel bespreken we de voorwaarden van een inregelrapport.

 

 

Inregelen ventilatiesysteem Een inregelrapport: wat houdt dat precies in?

Het inregelen gebeurt door middel van een meettoestel dat het debiet bij iedere mechanische aanvoer- of toevoeropening kan opmeten. De roosters die zorgen voor een natuurlijke toevoer en afvoer worden hier niet opgemeten.

De trechter van het meettoestel wordt over het ventiel of rooster geplaatst. Hoe groter de trechter is, hoe nauwkeuriger men de meting kan uitvoeren. Sommige duurdere meettoestellen corrigeren automatisch de tegendruk die het toestel zelf uitoefent. Uiteraard leveren deze toestellen het meest precieze resultaat.

 

Voorwaarden van een correcte opmeting

Zorg ervoor dat alle binnendeuren dicht zijn, dat alle raamroosters open staan (bij een systeem C) en dat het ventilatiesysteem op volle toeren draait. Dan pas kan de meting correct worden uitgevoerd. Het is immers alleen in deze situatie dat de theoretische drukken in jouw woning naar boven komen. In de praktijk laat men al vaak eens een deur open staan of wordt het ventilatiesysteem niet maximaal benut.

De debieten moeten steeds worden aangetoond op het moment van de inregeling van het ventilatiesysteem. Zo zal een balansventilatiesysteem (systeem D) op dat moment in balans moeten zijn (het debiet van toevoer en aanvoer van lucht moet gelijk zijn). Ook moet je hier rekening houden met de eventuele aanwezigheid van een warmtewisselaar.

De theoretische waarden bepalen dus of jouw ventilatiesysteem voldoet aan alle EPB-eisen. In de praktijk doe je er daarna nog steeds goed aan om af en toe ook eens een raam open te laten of het ventilatiesysteem op een niveau lager te schakelen. De ingeregelde standen van de roosters en ventielen mag je wel niet wijzigen.

Toch moet je op ieder moment kunnen aantonen dat de vereiste debieten kunnen worden gehaald. Reinig daarom op regelmatige tijdstippen de filters van jouw ventilatiesysteem. Het stof dat zich daarop ontwikkelt, kan immers al snel een negatief effect op het debiet veroorzaken.

 

ventilatie inregelrapport

 

Minimumwaarden inregelrapport ventilatie

De gemeten waarden moeten steeds minimum gelijk zijn aan de vereiste waarden. In de praktijk mogen ze ook iets hoger liggen. Wanneer het debiet in een bepaalde ruimte niet wordt gehaald, kan dit aanleiding geven tot een EPB-boete. Een ventilatiesysteem wordt goed beschouwd als het debiet in alle ruimtes niet meer dan 20% hoger ligt dan de vereiste waarden.

De kwaliteitsfactor van het ventilatiesysteem kan in bepaalde gevallen, aan de hand van een goede m-factor, leiden tot een verlaging van het E-peil. Het is dus niet verplicht om een debiet te hebben die 20% hoger ligt dan de vereiste waarden, maar het bepaalt wel deels de m-factor en het daaraan vasthangende voordeel op het gebied van E-peil.

 

 

Duurtijd van inregeling van een ventilatiesysteem

Sommige installateurs meten en corrigeren ieder ventiel slechts één keer. Dit levert gegarandeerd een foutief resultaat op. Het aanpassen van het debiet van één ventiel heeft immers ook een rechtstreekse impact op het debiet van de andere ventielen. Het is daarom niet meer dan normaal dat het opstellen van een inregelrapport vrij veel tijd in beslag neemt. Een correcte inregeling ter plaatse duurt al snel 2 tot 3 uren. Mocht dit bij jou niet het geval zijn raden we aan om een tweede expert langs te laten komen.

 

 

Belangrijke recente wijzigingen inregelrapport 2013

Op 30 november 2012 werd er een nieuwe specificatie aan de bijlage 6 bij het Ministerieel Besluit over de meetrapporten toegevoegd. Voortaan moet er steeds een inregelrapport als bewijsstuk kunnen worden voorgelegd indien men een verbetering van de m-factor wil aantonen.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) publiceerde een lijst waarop je alle gegevens die een geldig inregelrapport minstens moet bevatten, kunt terugvinden:

 

De uitvoerder van de meting:
• Ondernemingsnummer of BTW-nummer
• Datum van de meting
• Naam en adres
• Handtekening, voornaam en familienaam van de verantwoordelijke meter.

 

Het bouwproject:
• Naam van de bouwheer
• Adres van het betreffende bouwproject
• Het EPB-dossiernummer
• Type van het ventilatiesysteem (A, B, C of D)

 

Het meettoestel:
• Model en merk van het meettoestel
• De datum wanneer het meettoestel de laatste keer gekalibreerd is

 

De gemeten ruimtes:
• Naam van de ruimte
• Stroomzin van de gemeten luchtstromen (afvoeren en toevoeren)
• Bij een systeem D nagaan of het om een recirculatie gaat.
• Het gemeten ventilatiedebiet in m³/h

 

 

Offertes voor ventilatie ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerd installateur en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van je ventilatiesysteem. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Gespecialiseerde installateurs