Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Ventilatiesysteem inregelen: een noodzaak

Mechanische ventilatiesystemen moeten volgens de EPB-wetgeving voldoen aan bepaalde ventilatienormen. De wetgever wil dat woningen voldoende geventileerd worden en dat er geen warmte via de ventilatie verloren gaat. Het inregelen van een ventilatiesysteem is nodig om aan deze ventilatienormen te kunnen voldoen en je zorgt er bovendien mee dat de luchtkwaliteit in huis gewaarborgd is.

 

ventilatiesysteem inregelen Wat houdt het inregelen van een ventilatiesysteem in?

Het inregelen van de ventilatie houdt in dat het systeem zo ingesteld wordt, dat precies de juiste hoeveelheid lucht door de woning stroomt.

De hoeveelheid lucht wordt ‘debiet’ genoemd. Bij het inregelen van het ventilatiesysteem stelt men de luchtventielen en de ventilator zo af dat minimaal de voorgeschreven debieten, zoals die in de EPB regelgeving worden omschreven, gehaald worden.

 

 

Waarom is inregelen van het ventilatiesysteem noodzakelijk?

Het inregelen van het ventilatiesysteem is belangrijk om de volgende redenen:

 

Gezond woonklimaat

De lucht in huis moet voldoende circuleren zodat verse lucht de woning binnen kan komen en vervuilde lucht de woning kan verlaten. Bij een ventilatiesysteem D (balansventilatie) is de hoeveelheid afgevoerde lucht perfect in balans met de hoeveelheid aangevoerde lucht. Om dit evenwicht te kunnen bewerkstelligen moeten de ventielen in huis nauwkeurig worden ingeregeld. Het verschil tussen de hoeveelheid aangevoerde- en afgevoerde lucht mag daarbij idealiter niet groter zijn dan 20%.

 

Wetgeving en EPB

Volgens de wet moet het ventilatiesysteem voldoen aan bepaalde ventilatienormen. Door het systeem goed in te regelen, worden de vereiste debieten (hoeveelheid lucht) gehaald maar zorg je ervoor dat er ook weer niet te veel lucht wordt afgevoerd. Te veel ventileren leidt immers tot warmteverliezen. Een goed ingeregeld systeem levert je al gauw 5 tot 6 punten op, die meetellen in de energiescore van de woning.

 

 

Prijs inregelen ventilatiesysteem

De kostprijs voor het inregelen van een ventilatiesysteem is afhankelijk van de grootte van de woning en het type ventilatiesysteem. Gemiddeld betaal je voor een woning of appartement €150 tot €180 (ventilatiesysteem C) of €190 – €210 voor het inregelen van een ventilatiesysteem D. Prijzen zijn exclusief btw. Wanneer je ook andere werkzaamheden laat uitvoeren (zoals een luchtdichtheidsmeting of onderhoudsbeurt, dan kom je meestal in aanmerking voor interessante kortingen.

 

Werkwijze voor het inregelen van ventilatiesysteem

Bij het inregelen van een ventilatiesysteem zet de ventilatiedeskundige alle ramen en binnendeuren dicht en zorgt hij ervoor dat eventueel aanwezige raamroosters volledig open staan. Het ventilatiesysteem wordt dan op maximale capaciteit ingesteld. Met een meettoestel dat over de toevoer- en afvoerroosters kan worden geplaatst meet de deskundige vervolgens de hoeveelheid lucht die langs het apparaat stroomt (het debiet). Door de aanvoer- en afvoerventielen verder open of dicht te draaien, kan de expert het juiste debiet instellen. Hij kan daarbij ook het toerental van de ventilator aanpassen.

 

werkwijze inregelen ventilatiesysteem

Aangezien het debiet bij het aanpassen van één ventiel consequenties heeft voor de hoeveelheid lucht die door de overige ventielen stroomt, wordt de stand van de ventielen meerde malen gecontroleerd. De exacte wijze waarop het inregelen verder gebeurt is afhankelijk van het type ventilatiesysteem (C of D). Soms meet men in plaats van de volumestroom, de druk in het systeem. Wanneer de druk conform de specificaties van het systeem is, is de volumestroom automatisch ook in orde.

 

Om te kunnen blijven voldoen aan de regels van het EPB mag je de positie van de ventielen niet wijzigen. Houd hier rekening mee bij het schoonmaken van de ventielen en breng een merktekentje aan zodat je later goed kunt zien wat de juiste stand is.

 

waardes ventilatiesysteem Welke waardes moeten bij het inregelen gehaald worden?

Bij het inregelen van het ventilatiesysteem zal men ervoor zorgen dat het vereiste debiet per ruimte, zoals die in de EPB regelgeving staat omschreven, behaald wordt. Lagere waardes zijn niet toegestaan. Meestal houdt men een debiet aan met een maximale overschrijding van 20% van de minimumwaarde.

Indien de overschrijding groter wordt dan 20% dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor het E-peil. Er gaat dan te veel warmte verloren door ventilatie. Het is overigens niet verboden om meer te ventileren dan wettelijk voorgeschreven is. Meer ventileren is immers niet schadelijk voor de gezondheid, te weinig ventileren is dat wel

 

kanaal ventilatiesysteem Belang van schone filters en propere kanalen

Bij een erg vervuild systeem kan er niet voldoende lucht door het ventilatiesysteem stromen waardoor de vereiste debieten niet gehaald kunnen worden. Vuile filters of luchtkanalen zijn erg nadelig voor de luchtkwaliteit in huis en je doet er dan ook goed aan om de filters van een ventilatiesysteem op tijd te reinigen.

Datzelfde geldt ook voor het periodiek laten reinigen van de kanalen. Aangezien de debieten na het reinigen veranderen, wordt het ventilatiesysteem tijdens een onderhoudsbeurt opnieuw ingeregeld. Zeker bij een systeem met balansventilatie is het belangrijk om onderhoud op tijd te laten verrichten omdat de kwaliteit van zo’n installatie volledig valt of staat met een juiste balans tussen de luchtstromen. Laat dit over aan een professionele firma. Vaak bieden ze zowel eenmalige reinigingswerken aan als voordelige onderhoudscontracten. Prijzen en info vind je hier.

 

Offertes voor ventilatie ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerd installateur en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van je ventilatiesysteem. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van vakmensen actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Gespecialiseerde installateurs