Ventilatiesysteem

Ventilatie laten plaatsen?
Vraag hier online offertes aan.

Ventilatieplan: tips & weetjes

Vanaf januari 2016 wordt het ventilatieplan verplicht. De kwaliteit van ventilatiesystemen zal hierdoor sterk verbeteren. Maar wat staat er nu eigenlijk in zo’n ventilatieplan en wat is het nut ervan?

 

Wat is een ventilatieplan?

Een ventilatieplan is een schematische weergave van een ventilatiesysteem. Uit zo’n plan kun je afleiden wat het ventilatiedebiet per ruimte is en op wat voor manier de verschillende onderdelen van het ventilatiesysteem met elkaar verbonden zijn. Deze onderdelen (luchtkanalen, doorvoeren, verdeelpunten, enz.) worden symbolisch op het plan weergegeven. Tot op heden (2015) bestaan er nog geen definitieve afspraken over de gebruikte symbolen op het ventilatieplan maar daar moet in 2016 verandering in gaan komen.

 

ventilatieplan verplicht

 

Nut van een plan voor ventilatiesystemen

Een ventilatiesysteem kan soms behoorlijk complex van structuur zijn. Zelfs bij een eenvoudig systeem moet je al goed opletten hoeveel materiaal je nodig hebt en waar de onderdelen van het systeem later geplaatst moeten worden. Door een goed ontwerp te maken heb je de nodige houvast bij de keuze van de materialen.

De vereiste debieten zijn over het algemeen het meest belangrijk. Zo kun je bijvoorbeeld aan de hand van het plan drukverliezen berekenen en de capaciteit van de motor bepalen. Tevens kun je makkelijker bepalen waar eventuele geluiddempers in het systeem moeten komen en wat het effect hiervan op het debiet zal zijn. Hoe gedetailleerder het plan, des te sneller zal de installatie van het systeem kunnen gebeuren.

 

Verplicht vanaf 2016

Vanaf 2016 is een voorontwerp van het ventilatiesysteem bij aanvang van een bouwproject verplicht. Dit ventilatieplan hoeft nog niet tot in detail zijn uitgewerkt en mag tijdens het bouwproces nog wijzigen maar er moet in ieder geval duidelijk uit worden wat de debieten zijn. Na de bouw zal de installatie ingemeten worden en kijkt men of het systeem voldoet en of het functioneert zoals het op papier berekend is. De bouwheer krijgt van deze meting een attest die hij weer kan gebruiken bij de EPB.

tekenen van ventilatieplan

Het is de bedoeling dat de kwaliteit van de ventilatiesystemen landelijk gaat verbeteren. Een kwaliteitskader moet hieraan bijdragen zodat alle betrokken partijen in het bouwproces aan dezelfde normen gaan voldoen. Op het moment van schrijven (juni 2015) moet er nog veel geregeld worden (ook juridisch gezien) maar de hoop is dat het kwaliteitskader in de loop van 2016 voor het grootste deel is gerealiseerd.

Wat staat er in het ventilatieplan?

Uit een goed ventilatieplan kun je opmaken hoe de ligging van de luchtkanalen is, om wat voor soort leidingen het gaat (lengte, doorsnede) en wat de ventilatiedebieten per ruimte zijn. Er zijn verschillende manieren waarop het ventilatiesysteem schematisch in kaart kan worden gebracht: via een isometrisch plan en via een grondplan.

 

Isometrisch plan

Een isometrisch ventilatieplan is een schematische, in perspectief getekende weergave van de luchtkanalen. De ventilatiekanalen zijn in perspectief afgebeeld waardoor je globaal kunt zien hoe het systeem in elkaar zit, hoe de leidingen lopen en uit welke materialen het systeem bestaat. Het voordeel van dit type plan is dat je weinig tekst nodig hebt en dat de belangrijkste informatie goed zichtbaar is. Isometrische plannen worden vaak gebruikt voor het in kaart brengen van ventilatiesystemen met spiraalbuizen.

 

Grondplan

Een grondplan bevat geen gedetailleerde informatie over het soort luchtkanalen en andere materialen maar is een exacte weergave van de locatie van de kanalen en de ventielen. Deze worden symbolisch en in een bepaalde kleur weergegeven. Een grondplan is feite een plattegrond van de woning en geeft in combinatie met het isometrisch plan een goed overzicht van het ventilatiesysteem.

 

Gebruikte symbolen

Het is de bedoeling dat alle bouwpartijen dezelfde symbolen gaan hanteren vanaf 2016, want dit is tot op heden nog niet het geval. In de praktijk leidt dat soms tot verwarring. Over de volgende symbolen heeft men in grote lijnen consensus bereikt. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze in 2016 als norm gelden:

 

• Pijlen

De richting van de luchtstroom in een kanaal geeft men met een pijl aan. De aan- en afvoer naar het ventilatietoestel wordt met een grote pijl aangegeven. De aanvoer van verse lucht wordt aangeduid met een groene kleur (ook bij een raamrooster), de afvoer van vuile lucht is bruin gekleurd.

 

• Geluiddempers

een horizontaal geplaatste geluiddemper wordt in het plan aangegeven door een rechthoek met schotten. Een verticaal geplaatste geluiddemper kun je herkennen aan twee cirkels met daartussen drie lijnen (dwarsdoorsnede van een geluiddemper).

 

• Doorboring

Om een doorboring of een verticaal luchtkanaal weer te geven op het ventilatieplan gebruikt men een cirkel met een punt of een kruis. Aan het punt en het kruis valt de de richting van de luchtstroming af te lezen.

 

• Bijschriften

Op een ventilatieplan hoort zo weinig mogelijk tekst. Dit om het geheel overzichtelijk te houden. De volgende zaken staan wel vermeld: afmeting en diameter van de kanalen, de vereiste debieten en eventueel wat tekst ter verduidelijking zoals wat aanwijzingen die voor de installateur van belang kunnen zijn.

 

Zonder goed plan geen balansventilatie

Bij het realiseren van balansventilatie (ventilatiesysteem type D) kun je niet zonder een goed ontwerp. Een dergelijk complex systeem functioneert alleen goed wanneer alle onderdelen juist op elkaar zijn afgestemd. Dan pas kun je energie gaan besparen en is er een goede balans tussen de hoeveelheid aangevoerde verse lucht en de hoeveel afgevoerde lucht. De kwaliteit van het binnenklimaat is bij een systeem met balansventilatie volledig afhankelijk van de juiste capaciteit van de ventilator. Bij een goed ontwerp houdt men rekening met de locatie van de luchtroosters, de afmetingen en doosnede van de kanalen en de wijze waarop de warmteterugwinning is geregeld.

Deze site maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Bij gebruik van onze site gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Lees meer.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close