Ventilatiesysteemabcd.be

Premies en subsidies voor ventilatie 2020

Laatste update, 14 januari 2020 De installatie van een ventilatiesysteem kost al snel heel wat geld. Gelukkig kan je aanspraak maken op enkele financiële ondersteuningen. Zo kan je de kosten drukken en wordt de investering nóg interessanter.

Ga snel naar: Verlaagd btw-tariefEnergieleningTotaalrenovatiebonusVermindering onroerende voorheffing

 

1. Gemeentelijke premies ventilatiesystemen

Vroeger kon je aanspraak maken op een federale of gewestelijke premie voor het laten plaatsen van een ventilatiesysteem bij renovatie. Die premie is niet langer beschikbaar. In sommige gemeenten en steden kan je wel nog terecht voor een premie.

Let op! De premiebedragen en voorwaarden kunnen verschillen per gemeente/stad. Bovendien biedt niet elke gemeente/stad zulke financiële ondersteuning aan. Ga dus zeker bij jouw eigen lokaal bestuur na of ze een premie aanbieden en wat de voorwaarden zijn om ze te ontvangen.

 

2. Verlaagd btw-tarief

Voor de plaatsing van vaste ventilators of luchtverversers in de badkamer kan je aanspraak maken op een verlaagd btw-tarief van 6%.

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De woning waar je de ventilatie plaatst is ouder dan 10 jaar.
 • De woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een bijkomstig deel ervan wordt gebruikt om een beroep uit te oefenen.
 • De werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker gefactureerd.
 • De levering en plaatsing van de ventilatie gebeurt door dezelfde aannemer.

Let op! Om aanspraak te kunnen maken op het verlaagd btw-tarief moet je de werken laten uitvoeren door een erkend aannemer. Via de offerteservice ontvang je gratis en vrijblijvend advies en prijzen op maat van gespecialiseerde aannemers. Zo kan je ook makkelijk prijzen, termijnen, werkwijzen, … vergelijken. Klik hier voor meer informatie.

 

3. Energielening

Laat je in jouw woning energiebesparende maatregelen uitvoeren? Dan kan je daarvoor een energielening aanvragen bij de Vlaamse overheid. Het laten plaatsen van een ventilatiesysteem C of
ventilatiesysteem D valt ook onder die regel.

 

Wie komt in aanmerking?

Vanaf 2020 is de energielening er enkel nog voor de prioritaire doelgroepen:

 • Mensen die recht hebben op een verhoogde vergoeding van het ziekenfonds.
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan € 18.363,39, verhoogd met € 3.399,56 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.
 • Personen in schuldbemiddeling die ook de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen in OCMW-begeleiding voor de betaling van hun facturen voor gas en elektriciteit.
 • Beschermde afnemers.
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen < of = € 30.060.
 • Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

 

Hoeveel bedraagt de energielening?

 • Voor de algemene doelgroep: intrest = 2%. Terugbetaling op 8 jaar.
 • Prioritaire doelgroepen: intrest = 0%. Terugbetaling op 10 jaar. 
 • Voor niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen: intrest = 1%. Terugbetaling op 10 jaar.

Opgelet, je kan maximum € 15.000 lenen en je kan het bedrag in max. 4 schijven opnemen. De energielening wordt uitgekeerd via de Energiehuizen. Elk Energiehuis beslist of ze al dan niet een energielening toekent.

 

Tip: Schakel een vakman in. Deze kan de werken correct uitvoeren én je juist informeren over de premies waarop je aanspraak kan maken. Vrijblijvend advies en prijzen op maat ontvangen van erkende vakmannen kan via de offertepagina.

 

premies ventilatie

 

4. Totaalrenovatiebonus

Combineer je het plaatsen van een ventilatiesysteem met minstens 2 premies van de netbeheerder, dan kom je in aanmerking voor een Totaalrenovatiebonus.

Hoe werkt het?

Als je, binnen een periode van 5 jaar en mits je aan de voorwaarden voldoet, minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met de installatie van ventilatie), dan krijg je bovenop deze premies nog een bonus.

Om de totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je minstens 3 van deze premies aanvragen en krijgen:

 • Premie van de netbeheerder voor dak- of zoldervloerisolatie
 • Premie van de netbeheerder voor buitenmuurisolatie (langs buitenzijde of binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie
 • Premie van de netbeheerder voor kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond
 • Premie van de netbeheerder voor nieuwe beglazing
 • Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler
 • Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp
 • Het laten plaatsen van een ventilatiesysteem: ondanks dat er geen specifieke premie voor is komt deze maatregel wel in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus.

 

Hoeveel bedraagt de Totaalrenovatiebonus?

De bonus is afhankelijk van het aantal energiebesparende maatregelen. Voor een eengezinswoning bedraagt de totaalrenovatiebonus:

 • € 1.250 (voor 3 investeringen)
 • € 1.750 euro (voor 4 investeringen)
 • € 2.750 euro (voor 5 investeringen)
 • € 3.750 euro (voor 5 investeringen)
 • € 3.750 euro (voor 6 investeringen)
 • € 4.750 euro (voor 7 investeringen)

 

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een woning, wooneenheid of woongebouw dat voor 31 december 2005 aangesloten is op het elektriciteitsnet of waarvan de bouwaanvraag ten laatste op 31 december 2005 werd aangevraagd.
 • De eindfactuur van de eerste investering heeft een datum vanaf 1 januari 2017.
 • De voorwaarden voor de premies voor de aparte werken blijven gelden.
 • De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een termijn van 5 jaar.

 

5. Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties (IER)

Wanneer je een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, krijg je een korting op de onroerende voorheffing.

Een ingrijpende energetische renovatie houdt in:

 • De technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren in de woning (vb. ventilatie) zijn volledig vervangen.
 • En minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil is (na)geïsoleerd.

 

Hoeveel bedraagt de korting?

De korting op de onroerende voorheffing geldt voor 5 jaar. De korting wordt toegekend o.b.v. het behaalde E-peil en bedraagt:

 • 50% wanneer je na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt.
 • 100% wanneer je na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt.

 

Voorwaarden

 • Je hebt een omgevingsvergunning of een melding van de renovatie ingediend bij de gemeente.
 • Het toegekende E-peil heeft betrekking op het volledige gebouw of de volledige woning.
 • De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De vermindering wordt ook toegekend voor een tweede verblijf.

 

Offertes voor ventilatie ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerd installateur en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van je ventilatiesysteem. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Gespecialiseerde installateurs