Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Ventilatiesysteemabcd.be Online info & inspiratie over ventilatiesystemen en hun prijzen.
Vergelijk meer dan 300 ventilatie installateurs online!
header image
Ventilatiesysteemabcd.be

Subsidies & premies ventilatie 2024

Laatste update: 06 May 2024 – De installatie van een ventilatiesysteem kost al snel heel wat geld. Gelukkig kan je aanspraak maken op enkele interessante subsidies en premies voor ventilatie en andere financiële ondersteuningen. Zo kan je de kosten drukken en wordt de investering nóg interessanter.

 

Beschikbare premies voor ventilatiesystemen 2024:

1. Totaalrenovatiebonus
2. EPC-labelpremie 
3. Gemeentelijke premie ventilatie
4. Verlaagd btw-tarief
5. Vermindering onroerende voorheffing

Advies op maat nodig? Een ventilatie-expert geeft je graag meer info over deze premies. Contacteer vrijblijvend meerdere installateurs actief in je buurt via onze offerteservice.

 

1. Totaalrenovatiebonus

Combineer je het plaatsen van een ventilatiesysteem met minstens 2 andere energiebesparende maatregelen? Dan kom je in Vlaanderen in aanmerking voor een Totaalrenovatiebonus. Hoe werkt het? Als je binnen een periode van 5 jaar minstens 3 premie-aanvragen via de Mijn VerbouwPremie doet (of minstens 2 premies combineert met de installatie van ventilatie), krijg je bovenop deze premies nog een bonus.

Om de Totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je minstens 3 van deze premies aanvragen en krijgen:

 • Premie voor dak- of zoldervloerisolatie
 • Premie voor buitenmuurisolatie (langs buitenzijde of binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie
 • Premie voor kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond
 • Premie voor nieuwe beglazing
 • Premie voor een zonneboiler
 • Premie voor een warmtepomp
 • Het laten plaatsen van een ventilatiesysteem

LET OP: om de bonus te kunnen ontvangen voor je ventilatiesysteem, moet je de installatie wel aanmelden bij Fluvius!

 

Hoeveel bedraagt de Totaalrenovatiebonus?

De bonus is afhankelijk van het aantal energiebesparende maatregelen dat je uitvoert:

 • Voor 3 investeringen: € 1.250 voor eengezinswoningen / € 625 voor appartementen
 • Voor 4 investeringen: € 1.750 voor eengezinswoningen / € 875 voor appartementen
 • Voor 5 investeringen: € 2.750 voor eengezinswoningen / € 1.375 voor appartementen
 • Voor 6 investeringen: € 3.750 voor eengezinswoningen / € 1.875 voor appartementen
 • Voor 7 investeringen: € 4.750 voor eengezinswoningen / € 2.375 voor appartementen

Voor beschermde afnemers (personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas) ligt de bonus hoger.

LET OP: dit is een uitdovende premie. De eindfactuur van de eerste investering moet namelijk een datum hebben tussen 2017 en 2020. Enkel dan kan je mogelijk nog een Totaalrenovatiebonus krijgen. Dateert de eindfactuur van je 1e investering sinds 2021 of later? Dan moet je de EPC-labelpremie aanvragen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Welke ventilatiesystemen: de bonus is enkel geldig voor nieuw aangekochte ventilatiesystemen met warmterecuperatie en/of vraaggestuurde ventilatie. Bovendien moet het systeem gebruikt worden voor de volledige woning.
 • Voor wie + welke gebouwen: het moet gaan om een woning, wooneenheid of woongebouw dat voor 31 december 2005 aangesloten is op het elektriciteitsnet.
 • Datum van de werken: de investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een termijn van 5 jaar. De eindfactuur van de eerste investering heeft een datum vanaf 1 januari 2017.
 • Voorwaarden uitgevoerde werken: de voorwaarden voor de premies voor de aparte werken blijven gelden.

 

Hoe Totaalrenovatiebonus aanvragen?

Om de Totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je de energiebesparende maatregelen eerst laten uitvoeren en er de Mijn VerbouwPremie voor aanvragen. Zodra Fluvius vaststelt dat er voor jouw woning 3 maatregelen uitgevoerd zijn die in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus, nemen ze automatisch contact met je op en wordt het bonusbedrag toegekend. Let op: sinds 30 juni 2022 kan je geen nieuw traject voor de Totaalrenovatiebonus meer opstarten.

LET OP: je kan de premies enkel krijgen voor werken die uitgevoerd werden door een aannemer. Een vakbedrijf inschakelen is trouwens aangeraden. Deze kan je adviseren op maat van jouw project en zorgt voor een correcte uitvoering van de werken. Vergelijk vrijblijvend offertes van ventilatiespecialisten.

 


2. EPC-labelpremie voor energetische renovatie

Liet je energiebesparende werken (bv. installatie ventilatiesysteem) uitvoeren met een eindfactuur sinds 2021? Dan kan je ook aanspraak maken op de EPC-labelpremie. Je kan de premie krijgen om werken uit te voeren die de energieprestatie en het E-peil van je woning aanzienlijk verbeteren. Een mechanisch ventilatiesysteem op maat van je woning, speelt hier een belangrijke rol in.

 

Hoeveel bedraagt de EPC-labelpremie?

Het bedrag van de premie wordt berekend aan de hand van het behaalde EPC-label na de renovatiewerken. Een overzicht:

Streefdoel EPC-scorePremiebedrag voor woningPremiebedrag voor appartement
Naar label C€ 2.500/
Naar label B€ 3.750€ 2.500
Naar label A€ 5.000€ 3.750

LET OP: voor beschermde afnemers zijn de premiebedragen 20% hoger. Wens je hierover graag meer informatie? Vraag dan vrijblijvend advies aan een ventilatie-expert.

 

Voorwaarden EPC-labelpremie

Aan welke voorwaarden moet je beantwoorden om aanspraak te kunnen maken op de EPC-labelpremie?

 • Je bent eigenaar van de woning of het appartement.
 • De huidige EPC-score van je woning is slecht. Dat betekent dat een woning op dit moment label E of F heeft, en een appartement label D, E of F.  Dit moet je kunnen aantonen met een EPC-verslag dat niet ouder is dan 2019.
 • Je krijgt 5 jaar de tijd om werken uit te voeren die de energieprestatie van je woning verbeteren, bv. het plaatsen van een mechanisch ventilatiesysteem in combinatie met kwalitatieve isolatie. Het resultaat van die werken moet je nadien kunnen aantonen met een nieuw EPC-verslag dat maximaal 12 maanden oud is op het moment van je premie-aanvraag.
 • De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus. Wie nog in 2020 een offerte ondertekende voor een investering die kan meetellen voor de Totaalrenovatiebonus en de eindfactuur in 2021 ontving, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

 

Hoe de EPC-labelpremie aanvragen?

De aanvraagprocedure verloopt in 2 stappen. Een overzicht:

 • STAP 1 = activatie premie: de premie kan je online aanvragen bij Fluvius. Daarvoor moet je wel beschikken over een EPC-certificaat waarmee je de ‘slechte’ energieprestatie van je woning kan aantonen.
 • STAP 2 = uitbetaling premie: na activatie heb je 5 jaar de tijd om de werken uit te voeren. Nadien moet je een nieuw EPC-verslag laten opstellen als bewijs dat je de nieuwe, vooropgestelde score hebt behaald. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 12 maanden wanneer je uiteindelijk de premie-aanvraag doet.

LET OP: de EPC-labelpremie kan je niet samen met de Totaalrenovatiebonus aanvragen! Wens je graag vrijblijvend advies om het E-peil van je woning te verbeteren met behulp van een ventilatiesysteem? Kom in contact met een installateur actief in jouw omgeving via ons gratis contactformulier.

 

LET OP: de EPC-labelpremie verhuist naar de Mijn VerbouwPremie!

Vanaf 1 januari 2025 valt de EPC-labelpremie onder de Mijn VerbouwPremie. Deze premie zal vanaf dan ook inkomensgerelateerd zijn. Hou hier dus rekening mee als je renovatiewerken laat uitvoeren aan je woning of appartement.

 

 


3. Gemeentelijke premie ventilatiesystemen

Vroeger kon je aanspraak maken op een federale of gewestelijke premie voor een ventilatiesysteem dat geplaatst werd bij renovatie. Die ventilatie premie is niet langer beschikbaar. In sommige gemeenten en steden in Vlaanderen kan je wel nog terecht voor een premie voor een ventilatiesysteem.

LET OP: de subsidiebedragen en voorwaarden kunnen verschillen per gemeente/stad. Bovendien biedt niet elke gemeente/stad financiële ondersteuning aan. Ga dus zeker bij jouw eigen lokaal bestuur na of ze een subsidie voor een ventilatiesysteem aanbieden en wat de voorwaarden zijn om het te ontvangen. Je kan je ook altijd laten informeren over de mogelijkheden bij een professionele installateur van ventilatie.

 


4. Verlaagd btw-tarief (6% in plaats van 21%)

Voor de plaatsing van vaste ventilators of luchtverversers in de badkamer kan je aanspraak maken op een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%.

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De woning waar je de ventilatie plaatst is ouder dan 10 jaar.
 • De woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een bijkomstig deel ervan wordt gebruikt om een beroep uit te oefenen.
 • De werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker gefactureerd.
 • De levering en plaatsing van de ventilatie gebeurt door dezelfde aannemer.

 

Hoe kan ik genieten van het 6% btw-tarief?

Om aanspraak te kunnen maken op het verlaagd btw-tarief moeten de werken uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. Via de offerteservice ontvang je vrijblijvend advies en prijzen op maat van ventilatiespecialisten actief in jouw buurt. Zo kan je makkelijk prijzen, uitvoeringstermijnen, werkwijzen, … vergelijken. Klik hier voor meer info.

 

premies ventilatie

 


5. Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties (IER)

Wanneer je een ingrijpende energetische renovatie (IER) uitvoert, krijg je een korting op de onroerende voorheffing. Een ingrijpende energetische renovatie houdt in: een renovatie waarbij…

 • de technische installaties volledig worden vervangen (bv. ventilatie)
 • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil is (na)geïsoleerd

 

Hoeveel bedraagt de korting?

De korting op de onroerende voorheffing geldt voor 5 jaar. De korting wordt toegekend o.b.v. het behaalde E-peil en bedraagt:

 • 50% wanneer je na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt (enkel als omgevingsvergunning voor 31/12/2019 aangevraagd werd).
 • 100% wanneer je na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een omgevingsvergunning of een melding van de renovatie ingediend bij de gemeente.
 • Het toegekende E-peil heeft betrekking op het volledige gebouw.

 

Hoe vermindering onroerende voorheffing aanvragen?

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je hoeft er dus zelf niets voor te doen. De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald.

 

 


FAQ subsidies & premies voor ventilatie 2024

Heb je nog vragen over premies en subsidies voor ventilatie? Dan kan je altijd terecht bij een professioneel installateur. Hieronder vind je het antwoord op enkele veelgestelde vragen over premies en subsidies voor ventilatiesystemen.  • Is een ventilatiesysteem ook interessant zonder subsidies?
   Sinds 2006 is een ventilatiesysteem verplicht bij grondige renovaties en nieuwbouwprojecten. Waarom? Omdat een goed geïsoleerde woning een ventilatiesysteem nodig heeft om een gebalanceerd en gezond leefklimaat te handhaven. De gevolgen van een slecht geventileerde woonruimte zijn namelijk niet min. Denk maar aan gezondheidsproblemen, het ontstaan van schimmels,… Daarom is een kwalitatief ventilatiesysteem een must in je woning.


  • Waarom laat ik mijn ventilatiesysteem het best plaatsen door een installateur?

   Het correct plaatsen van een ventilatiesysteem is geen eenvoudige klus. Zo moeten er bv. doorgangen geboord worden voor de ventilatiebuizen en moet het systeem ingeregeld worden. Een ervaren installateur staat garant voor de correcte plaatsing en aansluiting van een ventilatiesysteem. Je kan daarnaast ook op hem rekenen voor een onderhoud aan je systeem of om een defect aan je installatie op te lossen. Bovendien moet je met een installateur samenwerken, wil je aanspraak kunnen maken op de premies.

   Vrijblijvend advies van een installateur ontvangen? Via ons offerteformulier kom je gratis in contact met professionals actief in je regio. Start hier je aanvraag.

 

 

Offertes voor ventilatie ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerd installateur en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van je ventilatiesysteem. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Gespecialiseerde installateurs