Premies en subsidies voor ventilatie 2018

Laatste update, 19 november 2018 De installatie van een ventilatiesysteem in jouw woning is in de meeste gevallen noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Belgische ventilatienorm. Het installeren en onderhouden van dergelijke ventilatiesystemen kost natuurlijk ook wel wat. Gelukkig hebben de overheden enkele interessante financiële maatregelen getroffen om de investeringskost voor jou wat lager te maken.

Wil je een ventilatiesysteem laten plaatsen? Vraag hier gratis & vrijblijvend prijzen op maat aan.

 

Ga snel naar: Gemeentelijke premiesVerlaagd btw-tariefEnergieleningTotaalrenovatiebonusVermindering onroerende voorheffing

 

1. Gemeentelijke premies ventilatiesystemen

Vroeger kon je aanspraak maken op een federale of gewestelijke premie voor het laten plaatsen van een ventilatiesysteem bij renovatie. Die premie is nu niet langer beschikbaar. In sommige gemeenten en steden kan je wel nog terecht voor een premie.

Ga dus zeker bij jouw eigen lokaal bestuur na of ze een premie aanbieden en wat de voorwaarden zijn om de premie te ontvangen. Een overzicht van de gemeentelijke premies vind je op energiesparen.be.

 

2. Verlaagd BTW-tarief

Indien je renovatiewerken laat uitvoeren in een bestaande privéwoning van minimum 10 jaar oud, kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van een verlaagd BTW-tarief van 6%. Ook de plaatsing van een ventilatiesysteem valt onder deze regel.

Belangrijk is dat de woning ouder is dan 10 jaar en enkel voor private doeleinden wordt gebruikt (of slechts een bijkomstig gedeelte ervan dient voor professionele doeleinden). Kantoorgebouwen, winkels, en andere beroepsmatig gebruikte gebouwen komen dus niet in aanmerking.

Verder moeten de werken worden uitgevoerd door een erkend aannemer. Via onze offerteservice kom je in contact met verschillende erkende aannemers uit jouw regio. Je kan vrijblijvend offertes aanvragen en zo makkelijk prijzen, termijnen, werkwijzen, … vergelijken. Klik hier voor meer informatie.

 

premies ventilatie

 

3. Energielening

Laat je in jouw woning energiebesparende maatregelen uitvoeren? Dan kan je daarvoor een Energielening aanvragen bij de Vlaamse overheid. Het laten plaatsen van een ventilatiesysteem C of ventilatiesysteem D valt ook onder die regel.

 

Wie komt in aanmerking voor een Energielening?

Tot eind 2018 kan iedereen aanspraak maken op de Energielening. Dat voor werken in een woning in Vlaanderen die je bewoont of verhuurt. De woning moet ook een hoofdverblijfplaats zijn van iemand.

Vanaf 2019 kunnen enkel de prioritaire doelgroepen en rechtspersonen aanspraak maken op een Energielening. Vanaf 2020 is de Energielening er enkel nog voor de prioritaire doelgroepen:

 

Prioritaire groepen

De prioritaire doelgroepen komen in aanmerking voor een renteloze lening, ook na 2019. Volgende groepen worden daartoe gerekend:

 • Mensen die recht hebben op een verhoogde vergoeding van het ziekenfonds.
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.363,39 euro, verhoogd met 3399,56 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is.
 • Personen in schuldbemiddeling die ook de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen in OCMW-begeleiding voor de betaling van de facturen voor gas en elektriciteit.
 • Beschermde afnemers
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen < of = 30.060 euro.
 • Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

 

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Ook scholen, vzw’s, ziekenhuizen, … kunnen sinds 1/10/2017 een Energielening aanvragen. Dat kan tot eind 2019.

 

Bedrag Energielening

Voor de algemene doelgroep bedraagt de intrest 2%. Het geleende bedrag dient op 8 jaar tijd terugbetaald te worden.

Prioritaire doelgroepen lenen aan een intrest van 0% en betalen de lening op 10 jaar terug.

Voor niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen is er een intrest van 1%, met terugbetaling op 10 jaar.

Hoe vraag je Energielening aan? Dat doe je via het Energiehuis dat de Energieleningen toekent voor jouw gemeente. Op energiesparen.be vind je met welk Energiehuis jij contact moet opnemen. Opgelet, je kan maximum 15.000 euro lenen en je kan het bedrag in max. 4 schijven opnemen.

 

Voor welke werken krijg je een Energielening?

Een energielening kan je aanvragen voor het laten plaatsen van een ventilatiesysteem C of D, maar ook voor dak- of zoldervloerisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, …

Ook nieuwbouwwoningen komen in aanmerking voor een Energielening. Op voorwaarde dat er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend en de woning een E-peil van E30 haalt. De specifieke voorwaarden voor de werken die jij wil uitvoeren, vraag je best na bij jouw Energiehuis.

 

subsidie ventilatie

 

4. Totaalrenovatiebonus

Combineer je het plaatsen van een ventilatiesysteem met minstens 2 premies van de netbeheerder, dan kom je in aanmerking voor een Totaalrenovatiebonus. Je maakt namelijk kans op deze bonus als je sinds 2017 drie of meer energiebesparende maatregelen toegepast hebt, d.w.z. als je minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of 2 premies combineert met de installatie van ventilatie).

De bonus is afhankelijk van het aantal energiebesparende maatregelen. Voor een eengezinswoning bedraagt de totaalrenovatiebonus €1250 (voor 3 investeringen), 1750 euro (voor 4 investeringen), 2750 euro (voor 5 investeringen), 3750 euro (voor 5 investeringen), 3750 euro (voor 6 investeringen) en 4750 euro (voor 7 investeringen). 

 

Welke werken komen in aanmerking

 • dak- of zoldervloerisolatie
 • buitenmuurisolatie (langs buitenzijde of binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie
 • kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond
 • nieuwe beglazing
 • zonneboiler
 • warmtepomp
 • ventilatiesysteem: Enkel vraaggestuurde ventilatiesystemen en ventilatiesystemen die warmte uit de afvoerlucht halen om de toevoerlucht op te warmen komen in aanmerking. Het ventilatiesysteem moet voor de volledige woning gebruikt worden. Er is steeds een debietsmeting nodig om de werkelijke debieten te staven.

 

Voorwaarden Totaalrenovatiebonus

 • Het moet gaan om een woning, wooneenheid of woongebouw dat voor 31 december 2005 aangesloten is op het elektriciteitsnet of waarvan de bouwaanvraag ten laatste op 31 december 2005 werd aangevraagd.
 • De eindfactuur van de 1e investering heeft een datum vanaf 1 januari 2017.
 • De voorwaarden voor de premies voor de aparte werken blijven gelden.
 • De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een termijn van 5 jaar.

 

 

5. Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties (IER)

Wanneer je een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, krijg je een korting op de onroerende voorheffing. Het houdt in dat de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren in de woning (vb. ventilatie) volledig zijn vervangen én dat minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil is (na)geïsoleerd. De korting op de onroerende voorheffing geldt voor 5 jaar en bedraagt:

 • 50% wanneer je na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt.
 • 100% wanneer je na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt.

 

Voorwaarden korting onroerende voorheffing

 • De stedenbouwkundige vergunning van de IER werd aangevraagd vanaf 1 oktober 2016.
 • Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw of de volledige woning.
 • De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De vermindering wordt ook toegekend voor een tweede verblijf.

 

 

Een ventilatiesysteem voorzien heeft enkel voordelen. Met bovenstaande financiële tegemoetkomingen kan je de prijs van de installatie drukken. Zo wordt ook het financiële plaatje interessanter. Om aanspraak te kunnen maken op een premie is het wel belangrijk dat je de werken laat uitvoeren door een erkend aannemer. Via de offerteservice kom je in contact met erkende aannemers uit jouw regio en kan je vrijblijvend prijzen op maat aanvragen.

 

Bron: vlaanderen.be

 

 

Ventilatie prijzen vergelijken loont !

Er bestaan verschillende soorten ventilatiesystemen en elke installateur werkt volgens een ander principe. Om zeker te zijn van een correcte installatie aan een marktconforme prijs doe je er dan ook goed aan prijzen aan te vragen bij verschillende installateurs. Maak nu gebruik van onderstaand formulier en vraag offertes aan bij onze aangesloten vakmannen. Deze dienst is volledig vrijblijvend. Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar 3 professionele partners uit uw regio.