Ventilatiesysteemabcd.be
Online info & inspiratie over ventilatiesystemen en hun prijzen.
Vergelijk meer dan 300 ventilatie installateurs online!
header image
Ventilatiesysteemabcd.be

Subsidies & premies ventilatie 2021

Laatste update: 18 januari 2021 De installatie van een ventilatiesysteem kost al snel heel wat geld. Gelukkig kan je aanspraak maken op enkele interessante subsidies en premies voor ventilatie en andere financiële ondersteuningen. Zo kan je de kosten drukken en wordt de investering nóg interessanter.

Beschikbare ventilatie premies en voordelen:

1. Totaalrenovatiebonus
2. Gemeentelijke premie ventilatie
3. Verlaagd btw-tarief
4. Energielening (enkele voor prioritaire doelgroepen)
5. Vermindering onroerende voorheffing

 

1. Totaalrenovatiebonus (€ 625 tot 4.750)

Combineer je het plaatsen van een ventilatiesysteem met minstens 2 andere energiebesparende maatregelen, dan kom je in Vlaanderen in aanmerking voor een Totaalrenovatiebonus. Hoe werkt het? Als je, binnen een periode van 5 jaar en mits je aan de voorwaarden voldoet, minstens 3 premies van de netbeheerder Fluvius aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met de installatie van ventilatie), dan krijg je bovenop deze premies nog een bonus.

Om de totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je minstens 3 van deze premies aanvragen en krijgen:

 • Premie voor dak- of zoldervloerisolatie
 • Premie voor buitenmuurisolatie (langs buitenzijde of binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie
 • Premie voor kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond
 • Premie voor nieuwe beglazing
 • Premie voor een zonneboiler
 • Premie voor een warmtepomp
 • Het laten plaatsen van een ventilatiesysteem: ondanks dat er geen specifieke Fluvius premie voor ventilatie bestaat, komt deze maatregel wel in aanmerking voor een totaalrenovatiebonus.

 

Hoeveel bedraagt de Totaalrenovatiebonus?

De bonus is afhankelijk van het aantal energiebesparende maatregelen dat je uitvoert:

 • Voor 3 investeringen: € 1.250 voor eengezinswoningen / € 625 voor appartementen
 • Voor 4 investeringen: € 1.750 voor eengezinswoningen / € 875 voor appartementen
 • Voor 5 investeringen: € 2.750 voor eengezinswoningen / € 1.375 voor appartementen
 • Voor 6 investeringen: € 3.750 voor eengezinswoningen / € 1.875 voor appartementen
 • Voor 7 investeringen: € 4.750 voor eengezinswoningen / € 2.375 voor appartementen

Voor beschermde afnemers (personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas) ligt de bonus 50% hoger.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voor wie + weke gebouwen: het moet gaan om een woning, wooneenheid of woongebouw dat voor 31 december 2005 aangesloten is op het elektriciteitsnet.
 • Datum van de werken: de investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een termijn van 5 jaar. De eindfactuur van de eerste investering heeft een datum vanaf 1 januari 2017.
 • Voorwaarden uitgevoerde werken: de voorwaarden voor de premies voor de aparte werken blijven gelden.

 

Hoe Totaalrenovatiebonus aanvragen?

Om de Totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je de energiebesparende maatregelen eerst laten uitvoeren en er de premie van Fluvius voor aanvragen (eerst de werken uitvoeren en betalen, dan de premie aanvragen). Zodra Fluvius vaststelt dat er voor jouw woning 3 maatregelen uitgevoerd zijn die in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus, nemen ze automatisch contact met je op en wordt het bonusbedrag toegekend.

Let op, je kan de premies van Fluvius enkel krijgen voor werken die uitgevoerd werden door een aannemer. Een vakman inschakelen is trouwens aangeraden. Deze kan je adviseren op maat van jouw project en zorgt voor een correcte uitvoering van de werken. Vergelijk vrijblijvend offertes van ventilatiespecialisten.

 


2. Gemeentelijke premie ventilatiesystemen

Vroeger kon je aanspraak maken op een federale of gewestelijke premie voor een ventilatiesysteem dat geplaatst werd bij renovatie. Die ventilatie premie is niet langer beschikbaar. In sommige gemeenten en steden in Vlaanderen kan je wel nog terecht voor een premie voor een ventilatiesysteem.

Let op! De subsidiebedragen en voorwaarden kunnen verschillen per gemeente/stad. Bovendien biedt niet elke gemeente/stad financiële ondersteuning aan. Ga dus zeker bij jouw eigen lokaal bestuur na of ze een subsidie voor een ventilatiesysteem aanbieden en wat de voorwaarden zijn om het te ontvangen. Je kan je ook altijd laten informeren over de mogelijkheden bij een professionele installateur van ventilatie.

 


3. Verlaagd btw-tarief (6% in plaats van 21%)

Voor de plaatsing van vaste ventilators of luchtverversers in de badkamer kan je aanspraak maken op een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%.

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De woning waar je de ventilatie plaatst is ouder dan 10 jaar.
 • De woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een bijkomstig deel ervan wordt gebruikt om een beroep uit te oefenen.
 • De werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker gefactureerd.
 • De levering en plaatsing van de ventilatie gebeurt door dezelfde aannemer.

 

Hoe kan ik genieten van het 6% btw-tarief?

Om aanspraak te kunnen maken op het verlaagd btw-tarief moeten de werken uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. Via de offerteservice ontvang je vrijblijvend advies en prijzen op maat van ventilatiespecialisten actief in jouw buurt. Zo kan je makkelijk prijzen, uitvoeringstermijnen, werkwijzen, … vergelijken. Klik hier voor meer info.

 

premies ventilatie

4. Energielening voor ventilatie (voor prioritaire doelgroepen)

Behalve op subsidies voor ventilatie kan je ook aanspraak maken op andere financiële voordelen. Laat je in jouw woning energiebesparende maatregelen uitvoeren? Dan kan je bijvoorbeeld ook een Energielening aanvragen bij de Vlaamse overheid. Het laten plaatsen van een ventilatiesysteem C of
ventilatiesysteem D valt ook onder die regel.

 

Wie komt in aanmerking?

De Energielening is enkel beschikbaar voor niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, …) en personen die behoren tot de ‘prioritaire doelgroep’:

 • Mensen die recht hebben op een verhoogde vergoeding van het ziekenfonds.
 • Personen met een beperkt jaarlijks bruto belastbaar inkomen of gezamenlijk belastbaar inkomen. .
 • Personen in schuldbemiddeling die ook de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen in OCMW-begeleiding voor de betaling van hun facturen voor gas en elektriciteit.
 • Beschermde afnemers (personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas).

TIP: ook voor een nieuwbouwwoning kan je een Energielening aanvragen als er nog geen EPB-aangifte werd ingediend en de woning een E-peil van E30 haalt.

 

Hoeveel bedraagt de energielening?

Je kan maximum € 15.000 lenen en je kan het bedrag in max. 4 schijven opnemen. Het bedrag moet je ook op 10 jaar terugbetalen. De Energielening wordt uitgekeerd via de Energiehuizen. Elk Energiehuis beslist of ze al dan niet een Energielening toekent. Daarbij gelden volgende intresten:

 • Prioritaire doelgroepen: intrest = 0%
 • Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen: intrest = 0%

 

Hoe Energielening aanvragen?

Om een Energielening te krijgen voor jouw woningventilatie moet je contact opnemen met het Energiehuis van jouw gemeente. De kredietcommissie van het Energiehuis keurt je aanvraag al dan niet goed. Bij een goedkeuring leggen ze de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). Zij beslissen vervolgens over de definitieve goedkeuring.

LET OP: om een Energielening te kunnen krijgen moet je de ventilatiewerken laten uitvoeren door een aannemer. Zo is er garantie op de kwaliteit van de uitvoering. Samenwerken met een vakman is hoe dan ook de beste keuze. Een ventilatiespecialist kan je adviseren over de beste oplossing voor jouw situatie en kan je informeren over de premies voor ventilatie waarop je recht hebt. Bovendien verzekert hij je van een correcte uitvoering van de werken. Ontvang vrijblijvend advies en prijzen op maat via de offertepagina.

 


5. Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties (IER)

Wanneer je een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, krijg je een korting op de onroerende voorheffing. Een ingrijpende energetische renovatie houdt in: een renovatie waarbij…

 • minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren in de woning (vb. ventilatie) volledig worden vervangen.
 • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil is (na)geïsoleerd.

 

Hoeveel bedraagt de korting?

De korting op de onroerende voorheffing geldt voor 5 jaar. De korting wordt toegekend o.b.v. het behaalde E-peil en bedraagt:

 • 50% wanneer je na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt.
 • 100% wanneer je na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een omgevingsvergunning of een melding van de renovatie ingediend bij de gemeente.
 • Het toegekende E-peil heeft betrekking op het volledige gebouw.

 

Hoe vermindering onroerende voorheffing aanvragen?

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je hoeft er dus zelf niets voor te doen. De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald.

 

 

Offertes voor ventilatie ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerd installateur en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van je ventilatiesysteem. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Gespecialiseerde installateurs