Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Ventilatiesysteemabcd.be Online info & inspiratie over ventilatiesystemen en hun prijzen.
Vergelijk meer dan 300 ventilatie installateurs online!
header image
Ventilatiesysteemabcd.be

Kiezen tussen een ventilatiesysteem C of D?

Ventilatie op zich is vrij eenvoudig. We vervangen vervuilde, gebruikte binnenlucht door verse, schone buitenlucht. Vroeger gebeurde ventilatie vanzelf door deuren, ramen en kieren en spleten in muren en daken. Maar omdat we meer en beter isoleren moeten we ventilatie zelf gaan regelen. Anders komt er in huis een ongezond en vochtig klimaat. Ventilatie gebeurt hoofdzakelijk door twee ventilatiesystemen: Systeem C en Systeem D. Of je moet kiezen voor een systeem C of D kom je hier te weten.

 

1. Werking
2. Luchtkwaliteit en temperatuur
3. Gevoel van ventilatie
4. Geluidsoverdracht binnen- en buitenomgeving
5. Verbruik
6. Onderhoud
7. Onze eindconclusie

 

1. Werking

Ventilatiesysteem C

Bij een ventilatiesysteem C wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren. De gebruikte binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd. De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt in de droge ruimtes. Hiermee bedoelt men in de leefruimtes, slaapkamers en bureaus. De meest voorkomende roosters zijn zelfregelend. Roosters die je zelf handmatig opent of sluit komen minder voor.

De afvoer van vervuilde of gebruikte binnenlucht gebeurt mechanisch via luchtroostertjes in natte ruimtes. Met een natte ruimte bedoelt men keuken, badkamer, toilet, wasplaats…

Vasco heeft 2 varianten op het ventilatiesysteem C: de C400 en de C400RF. Deze laatste kan uitgebreid worden met CO2 en vochtsensoren. Dit betekent dat de afvoer op gecontroleerde wijze gebeurt. Naargelang de situatie passen de sensoren de ventilatie aan.

 

Ventilatiesysteem D

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas.

De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Deze bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes zoals leefruimtes, slaapkamers en bureaus. Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen.

Een systeem D voert dus op volledig mechanisch wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om deze reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd.

Vasco heeft enkel ventilatiesystemen D met warmteterugwinning. De afgevoerde lucht die van binnen naar buiten wordt afgezogen is doorgaans veel warmer dan buitenlucht die binnenkomt. De Vasco ventilatiesystemen D geven de warmte van deze afgezogen binnenlucht af aan de aangezogen buitenlucht. Zo is het verlies van warmte tot een minimum beperkt.

 

 

2. Luchtkwaliteit en temperatuur

Ventilatiesysteem C

Bij een ventilatiesysteem C gebeurt de aanvoer van verse lucht via roosters in muren en ramen. In de zomer komt er dus zeer warme lucht binnen en in de winter is dat zeer koude lucht. Dus de verse buitenlucht komt integraal aan deze temperatuur in de droge ruimtes terecht. Daarbij komt dat deze lucht niet langs filters gaat. Verse lucht met stuifmeel, pollen of stof komt dus vrij de woning binnen.

Het Vasco ventilatiesysteem C met vraagsturing past zich automatisch aan de ventilatienood aan. Hierdoor is de aanvoer van koude buitenlucht wel wat minder.

 

Ventilatiesysteem D

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse lucht geheel mechanisch. Voor buitenlucht de woning binnenkomt wordt ze op een aangename temperatuur gebracht. Dit heeft een positief effect op het E-peil van uw woning. Er komt immers geen koude lucht meer binnen. Het ventilatiesysteem D van Vasco filtert ook de lucht die binnenkomt. Dus geen pollen, stuifmeel of stof… Het ventilatiesysteem D van Vasco beschikt over elektrostatische en anti-bacteriologische filters. Zo krijgt u de meest schone en verse lucht binnen.

Het ventilatiesysteem D van Vasco beschikt ook over een volledige bypass. Deze zorgt ervoor dat bij warm weer de woning geventileerd wordt met naar verhouding koele buitenlucht. Hierdoor wordt de lucht niet verwarmd voor hij binnenkomt. Dit zorgt voor een natuurlijke afkoeling binnen in huis.

Winnaar luchtkwaliteit: Systeem D. Bij een ventilatiesysteem D van Vasco wordt de buitenlucht die binnenkomt eerst gefilterd. Hierdoor zitten er geen pollen, stof of stuifmeel in de lucht die de woning binnenkomt, dit in tegenstelling met systeem C. In systeem C is er geen filter waardoor de lucht die binnenkomt vol kan zitten met pollen, stof of stuifmeel.

Grote factor is ook de temperatuur. Systeem D haalt de warmte uit de afgevoerde buitenlucht en verwarmt ook hiermee de aangezogen buitenlucht. Dit geeft een miniem verlies aan warmte en verhoogt aanzienlijk het comfort.

Bij systeem C daarentegen komt de lucht van buiten rechtstreeks de woning binnen. In de winter is dat (zeer) koude lucht, in de zomer (zeer) warme lucht.

 

 

3. Gevoel van ventilatie

Ventilatiesysteem C

Bij een ventilatiesysteem C gebeurt de toevoer van verse buitenlucht via roosters in ramen of muren. Bij felle wind kan de ventilatie binnen als tocht worden ervaren. En in de winter komt er koude tot zeer koude buitenlucht in de leefkamers binnen. Dit alles komt het comfort zeker niet te goede.

 

Ventilatiesysteem D

Bij een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning gebeurt de toevoer van verse binnenlucht volledig mechanisch. Afvoer van gebruikte binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht gebeuren volledig automatisch en in balans. Daarom ook dat het ventilatiesysteem D ook wel balansventilatie genoemd wordt. U ondervindt dus geen hinder van koude lucht of een gevoel van tocht. Het ventilatiesysteem D van Vasco beschikt ook over een volledige bypass. Deze zorgt ervoor dat bij warm weer de woning geventileerd wordt met naar verhouding koele buitenlucht. Dit heeft een positief effect op het comfort. Uw huis ventileert dus in de zomer met koele buitenlucht die de warme binnenlucht vervangt. Deze bypass regeling gebeurt volledig automatisch.

Winnaar ventilatiecomfort: Systeem D. Het algemene gevoel van ventilatie is bij een systeem D veel aangenamer dan bij een systeem C. Bij een systeem D van Vasco haalt u het hoogste temperatuurcomfort en is er een perfecte balans tussen de aanvoer van voorverwarmde buitenlucht en de afvoer van binnenlucht. Bij een systeem C is er kans op tocht en een gevoel van koude.

 

 

4. Geluidsniveau en geluidsoverdracht

Overdracht van geluid uit de buitenomgeving

Ventilatiesysteem C

Bij een ventilatiesysteem C komt de verse lucht binnen via rooster in muren en ramen. Lawaai van buiten komt dus gemakkelijk en rechtstreeks de woning binnen. Een oplossing kan zijn om deze roosters te plaatsen op plekken waar minder lawaai komt of door extra te investeren in zwaardere akoestische buitenluchtroosters.

 

Ventilatiesysteem D
Bij een ventilatiesysteem D komt de verse buitenlucht binnen via een luchtkanaal. Deze lucht gaat via de geluiddempende ventilatie unit. Van daaruit wordt de verse lucht verspreidt via de stille luchtkanalen naar de droge ruimtes.

 

 

Overdracht van geluid uit de binnenomgeving

Ventilatiesysteem C
Een systeem C gaat enkel de gebruikte binnenlucht mechanisch afvoeren. Dit gebeurt met behulp van een ventilator en een kanalennet. De gebruikte binnenlucht wordt door de ventilator weggezogen uit de ‘natte ruimtes’. Dus in keuken, badkamer, toilet en wasplaats. In de woon- en slaapkamer is er dan ook minder ventilatiegeluid te horen.

 

Ventilatiesysteem D
In een systeem D gebeurt zowel de aanvoer van verse buitenlucht als de afvoer van gebruikte binnenlucht helemaal mechanisch. Hiervoor zijn er 2 ventilatoren nodig met een tweede kanaalsysteem voor de gecontroleerde toevoer. Een systeem D heeft dus 2 ventilatoren en 2 kanaalsystemen. Vasco ventilatie staat bekend als ‘Silent Ventilation’. Het ventilatiesysteem D van Vasco heeft een ultrastille en zuinige gelijkstroomventilator die geluid tot een absoluut minimum beperkt.

 

Vasco ventilatie staat bekend als ‘Silent Ventilation’. Het ventilatiesysteem D van Vasco heeft een ultrastille en zuinige gelijkstroomventilator die geluid tot een absoluut minimum beperkt.

 

Winnaar geluidsoverdracht: Licht voordeel voor systeem D. Bij een systeem D is er geen rechtstreeks lawaai dat binnenkomt via roosters in ramen of muren. Bij een systeem C is er geen bijkomende ventilator om lucht aan te zuigen. Een Vasco systeem D heeft een bijzonder akoestisch gedempte ventilatie unit. In combinatie met de Easy Flow ‘stille’ luchtkanalen staat dit garant voor een bijzonder stille ventilatie.

 

 

5. Ventilatiesysteem C of D: Het verbruik

Voordat we het verbruik van beiden ventilatiesystemen vergelijken, moeten we goed beseffen dat er bij ventilatie twee soorten verbruik zijn:
– het elektrische verbruik van de ventilator(en) van de ventilatie unit.
– Het verlies aan warmte in de woning door te ventileren en het verbruik om dit te compenseren.

 

Ventilatiesysteem C

Bij systeem C gebeurt de toevoer van verse lucht via roosters in muren of ramen en de afvoer in natte ruimtes via een ventilator. De enige elektrische kost bij een systeem C is het verbruik van die ventilator.

Een minpunt aan een systeem C is dat de buitenlucht in de herfst en vooral de winter onverwarmd en in de zomer ongekoeld binnenstroomt. Om deze afkoeling te compenseren moet u dus meer gaan verbruiken. En in de zomer moet uw koelsysteem intensiever gaan draaien, wat resulteert in een hogere elektriciteitsfactuur. U gaat dus uiteindelijk meer verbruiken. En dat terwijl u net zoveel inspanningen deed om uw woning zo goed mogelijk te isoleren en minder te verbruiken.

 

Ventilatiesysteem D

Bij een systeem D gebeuren zowel de toevoer van verse lucht en de afvoer van gebruikte lucht helemaal mechanisch. Dat betekent dat er twee ventilatoren zijn die inderdaad meer verbruiken dan één ventilator. Maar dit weegt niet op tegen het grote voordeel van warmteterugwinning. Bij een systeem D met warmteterugwinning wordt de warmte van de afgezogen binnenlucht afgegeven aan de aangezogen buitenlucht. Hierdoor moet u slechts zeer beperkt gaan bijverwarmen om dit te compenseren.

In de zomer gebeurt het omgekeerde. De warme buitenlucht die binnenstroomt wordt eerst afgekoeld door de koelere binnenlucht.

Winnaar vebruik: Systeem D. Het miniem elektrisch meerverbruik van een extra ventilator in een systeem D weegt zeker niet op tegen de grote energieverliezen die er zijn bij een systeem C. Dankzij de energieterugwinning van een Vasco ventilatiesysteem D gaat u een beduidend minder verbruik hebben dan bij een systeem C. Bij een systeem C komt er immers rechtstreeks koude tot zeer koude lucht binnen waardoor u meer moet gaan verbruiken om dit te compenseren.

Bij een systeem C komt er in de zomer ook (zeer) warmte buitenlucht binnen. Hierdoor gaat u meer moeten koelen met een koelsysteem, wat dan weer een hoger verbruik geeft.

 

 

6. Ventilatiesysteem C of D: Onderhoud

Ventilatiesysteem C

Bij een ventilatiesysteem C wordt de verse buitenlucht aangevoerd via roosters in muren of ramen. Hier stapelt zich vuil op dat de bewoner moet reinigen. Wanneer die roosters in schrijnwerk zitten, dan kan dit een intensieve en zware klus worden.

Ook de ventielen in de natte ruimtes moet je op regelmatige basis kuisen. In een systeem C zit geen luchtfilter die vuil of stof tegenhoudt. Hierdoor is de ventilator die in de ventilatie unit zit, helemaal onbeschermd. U moet de ventilator dus op regelmatige tijdstippen onderhouden. Door een gebrek aan een filter vervuilt de ventilator in een systeem C dus sneller. Hierdoor gaat hij meer moeite doen om rond te draaien wat resulteert in meer verbruik van elektriciteit. Ga te raden bij een professionele reinigingsfirma voor een correcte reiniging. Meer info & prijzen van reinigingswerken vind je hier.

 

Ventilatiesysteem D

Bij een ventilatiesysteem D wordt de buitenlucht en binnenlucht mechanisch aangezogen en afgevoerd. Filters houden stof en vuil tegen zodat de ventilatiecapaciteit van je systeem D hoog blijft. De luchtfilters zijn eenvoudig te reinigen. Dit dient te gebeuren om de 3 maanden. Met de stofzuiger is dit een werk van pakweg 1 minuutje.

Als je de filter aan de toevoerzijde regelmatig reinigt en vervangt wanneer nodig, dan blijven je toevoerkanalen proper. Vasco adviseert om het kanalennet een eerste keer te laten nakijken – dat betekent niet automatisch reinigen – na acht jaar.

De Vasco elektrostatische luchtfilter dient slechts om de 15 à 18 maanden vervangen te worden.

Winnaar: Gelijke Stand – Zowel systeem C als systeem D hebben op regelmatige tijdstippen onderhoud nodig.

 

 

7. De eindwinnaar: Onze conclusie

Eindwinnaar: Systeem D

Een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning is de enige logische keuze voor ventilatie. Een systeem D gaat de af- en aanvoer in balans houden én filteren wat ideaal is voor het comfort en luchtkwaliteit.

Duidelijk minpunt van een systeem C is het verlies aan warmte door gebrek aan de warmteterugwinning. Wanneer het in de winter -10° buiten is dan komt er ook lucht binnen van die temperatuur. Hierdoor moet u meer gaan verbruiken om dit te compenseren.

Systeem D zorgt voor de aanvoer van reeds opgewarmde lucht waardoor het verlies aan warmte tot een absoluut minimum blijft.

Ook in de zomer heeft een systeem D het duidelijke voordeel. Bij een systeem C komt er dan warme tot zeer warme lucht binnen. Hierdoor moet u meer gaan koelen met bv. een airconditioning, wat dan weer een hoger elektrisch verbruik geeft.

Het is uit den boze om een systeem C te installeren in een sterk geïsoleerde woning of een passieve woning. Dit doet haast alle inspanningen van isolatie teniet.

 

 

Offertes voor ventilatie ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerd installateur en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van je ventilatiesysteem. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Gespecialiseerde installateurs