Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Boetes & ventilatie

Wanneer je niet voldoet aan de procedures van de energieprestatieregelgeving (EPB) of aan de eisen zoals die aan ventilatie worden gesteld, dan kan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) je hiervoor een boete opleggen. Hoe deze boete wordt bepaald, lees je hier.

Ga snel naar:
Bedrag boetes
Aan wie te betalen?
Is de boete eenmalig?
Vergelijk vrijblijvend offertes

Bedrag boetes bij niet naleven van EPB eisen en procedures

Boete ventilatie De boete voor het niet naleven van de voorschriften rondom ventilatie, zoals die in de EPB omschreven staan, kan al gauw oplopen tot enkele honderden euro’s. Voor elke kubieke meter/uur lucht die je niet aanvoert of afvoert staat een boetebedrag van €4. Stel dat je bijvoorbeeld in de woon- en slaapkamers in totaal 75 m³ te weinig lucht aanvoert, dan kun je hiervoor een boete krijgen van 75 x 4 = € 300.

Het uiteindelijke boetebedrag dat je opgelegd krijgt is afhankelijk van het soort overtreding. Indien je de eisen van de EPB niet respecteert, kom je al gauw in aanmerking voor een boete van € 10 of 25 per m³. Je doet er overigens verstandig aan om ook de procedures nauwkeurig te volgen. Het niet naleven van procedures, zoals het niet- of te laat inleveren van de EPB-aangifte, resulteert al snel in een boete van meer dan €1000.

Voor meer informatie over ventilatie boetes zie: http://www.energiesparen.be/epb/controlesenboetes

 

Laat een ventilatiesysteem installeren en vermijd boetes!

Wil je er zeker van zijn dat je woning of gebouw voldoet aan de EPB eisen? Doe dan een beroep op een ventilatie installateur. Deze kan je advies geven over de nodige maatregelen en een geschikt ventilatiesysteem voor jouw woning. Bovendien zorgt deze ook voor een correcte plaatsing van het systeem. Zo ben je zeker dat je voldoet aan alle normen van de EPB regelgeving. Vind een ventilatie installateur in jouw buurt.

 

Aan wie moet je de boete betalen?

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is verantwoordelijk voor het bepalen van het boetebedrag en de verdere afwikkeling ervan. Het VEKA wordt op de hoogte gesteld door de verslaggever EPB. Deze verslaggever is verantwoordelijk voor het opstellen van een startverklaring (bij aanvang van de werkzaamheden). Bij de startverklaring hoort ook een verplichte voorafberekening waarin uitgerekend wordt of de woning wel aan de EPB eisen gaat voldoen.

Je krijgt dus altijd een advies van de EPB verslaggever en kunt indien nodig (in overleg met de architect) aanpassingen maken. Je bent niet verplicht om het advies op te volgen maar riskeert in dat geval wel een boete. Pas wanneer de werkzaamheden zijn voltooid maakt de EPB verslaggever een definitief rapport op en doet dan de definitieve EPB aangifte. De VEKA checkt dit rapport en stelt je bij onregelmatigheden hiervan op de hoogte.

TIP: een ventilatie installateur kent de EPB eisen voor ventilatie en geeft je advies over de nodige maatregelen voor een correcte ventilatie van jouw woning. Ontvang vrijblijvend advies op maat.

Is de EPB boete voor ventilatie eenmalig?

Ja, de boete i.v.m. de EPB eisen voor ventilatie werkt bevrijdend. Je dient dus eenmalig het boetebedrag te betalen. Het VEKA kan je vooralsnog niet verplichten om aanpassingen aan het ventilatiesysteem te doen.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de boetes?
Alle boetes die geïnd worden door het VEKA worden gestort in het Energiefonds. Dit is een fonds dat gebruikt wordt om energiebesparende initiatieven te stimuleren.

 

CONCLUSIE: ventilatie plaatsen loont!

De totale boete als je geen ventilatiesysteem hebt, kan oplopen tot zo’n 30% van een complete installatie. Gezien de gunstige invloed op je gezondheid en het tegenhouden van schimmels is het dan ook aangeraden om toch te investeren in een kwalitatief systeem. Lees hier meer info over de kostprijs van een ventilatiesysteem.

Ventilatiesysteem plaatsen? Vergelijk vrijblijvend offertes van erkende ventilatie specialisten in jouw buurt via onderstaand offerteformulier.

 

Offertes voor ventilatie ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerd installateur en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van je ventilatiesysteem. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van vakmensen actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Gespecialiseerde installateurs