Ventilatiesysteemabcd.be Online info & inspiratie over ventilatiesystemen en hun prijzen.
Vergelijk meer dan 300 ventilatie installateurs online!
header image
Ventilatiesysteemabcd.be

Boetes & ventilatie

Wanneer je niet voldoet aan de procedures van de energieprestatieregelgeving (EPB) of aan de eisen zoals die aan ventilatie worden gesteld, dan kan het Vlaams energieagentschap (VEA) je hiervoor een boete opleggen. Hoe deze boete wordt bepaalt lees je hier.

 

Hoogte van de boetes

Boete ventilatie

De boete voor het niet naleven van de voorschriften rondom ventilatie, zoals die in de EPB omschreven staan, kan al gauw oplopen tot enkele honderden euro’s. Voor elke 25m³ lucht per vierkante meter die je niet aanvoert of afvoert staat een boetebedrag van €100. Stel dat je bijvoorbeeld in de woon- en slaapkamers in totaal 75m³ te weinig lucht aanvoert, dan kun je hiervoor een boete krijgen van 75/25 = 3×100 = € 300,-.

 

Boetes bij het niet naleven van EPB eisen en procedures

Het uiteindelijke boetebedrag dat je opgelegd krijgt is afhankelijk van het soort overtreding. Indien je de eisen van de EPB niet respecteert, kom je al gauw in aanmerking voor een boete van € 250 of meer. Je doet er overigens verstandig aan om ook de procedures nauwkeurig te volgen. Het niet naleven van procedures, zoals het niet- of te laat inleveren van de EPB-aangifte, resulteert al snel in een boete van €1000,- of meer.

 

Voor meer informatie over ventilatie boetes zie:
http://www.energiesparen.be/epb/controlesenboetes

 

Aan wie moet je de boete betalen?

Het Vlaams energieagentschap (VEA) is verantwoordelijk voor het bepalen van het boetebedrag en de verdere afwikkeling ervan. Het VEA wordt op de hoogte gesteld door de verslaggever EPB. Deze verslaggever is verantwoordelijk voor het opstellen van een startverklaring (bij aanvang van de werkzaamheden). Bij de startverklaring hoort ook een verplichte voorafberekening waarin uitgerekend wordt of de woning wel aan de EPB eisen gaat voldoen.

Je krijgt dus altijd een advies van de EPB verslaggever en kunt indien nodig (in overleg met de architect) aanpassingen maken. Je bent niet verplicht om het advies op te volgen maar riskeert in dat geval wel een boete. Pas wanneer de werkzaamheden zijn voltooid maakt de EPB verslaggever een definitief rapport op en doet dan de definitieve EPB aangifte. De VEA checkt dit rapport en stelt je bij onregelmatigheden hiervan op de hoogte.

 

Is de boete eenmalig?

Ja, de boete werkt bevrijdend. Je dient dus eenmalig het boetebedrag te betalen. Het VEA kan je vooralsnog niet verplichten om aanpassingen aan het ventilatiesysteem te doen.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de boetes?
Alle boetes die geïnd worden door het VEA worden gestort in het Energiefonds. Dit is een fonds dat gebruikt wordt om energiebesparende initiatieven te stimuleren.

 

Conclusie: Boete betalen of ventilatie plaatsen

De totale boete bij het ontbreken van een ventilatiesysteem kan oplopen tot zo’n 30% van een complete installatie. Gezien de gunstige invloed op je gezondheid en het tegenhouden van schimmels is het dan ook aangeraden om toch te investeren in een kwalitatief systeem. Lees hier meer info over de kostprijs van een ventilatiesysteem.

 

 

 

Offertes voor ventilatie ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerd installateur en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van je ventilatiesysteem. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Gespecialiseerde installateurs